3340G系列(150W~300W)LED直流电子模拟负载 模组

显示模式:

3341G LED 直流电子模拟负载 300V, 24A, 300W

300V, 24A, 300W

3342G LED 直流电子模拟负载 500V, 12A, 300W

500V, 12A, 300W

3343G LED 直流电子模拟负载 500V, 24A, 300W

500V, 24A, 300W

3345G LED 直流电子模拟负载 120V, 4A, 150W

120V, 4A, 150W

3346G LED 直流电子模拟负载 120V, 12A, 300W

120V, 12A, 300W

33401G LED 直流电子模拟负载 500V, 6A, 150W*2

500V, 6A, 150W*2

33402G LED 直流电子模拟负载 120V, 2A, 75Wx2

120V, 2A, 75Wx2

33403G LED 直流电子模拟负载 120V, 6A, 150Wx2

120V, 6A, 150Wx2